Algemene Online Verkoopsvoorwaarden

1. Inleiding

Klanten verklaren dat ze ouder zijn dan 18 jaar of dat ze toestemming hebben van hun ouders om producten online te kopen.
De contactgegevens van Dis Natura zijn:

Adres: Rue des Poiriers, 3 – 5030 Gembloux

Telefoonnummer: 081/620.530

Emailadres : info@dis-natura.com

BTW-nummer: BE0845266512

2. Toepasselijkheid

Elke bestelling impliceert de goedkeuring door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De lopende contracten blijven echter onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van het sluiten van de verkoop. U wordt dan ook aangeraden om regelmatig te verwijzen naar de laatste versie van de algemene verkoopsvoorwaarden die permanent beschikbaar zijn op de website.

3. Kenmerken van de verkochte producten

De door de verkoper aangeboden producten zijn in de online catalogus van www.dis-natura.com terug te vinden.  De afbeeldingen ter illustratie van deze producten maken geen deel uit van het contractuele veld.  In het geval van fouten in de afbeeldingen die het wezenlijke karakter niet veranderen, zal de verantwoordelijkheid niet op de verkoper afgewenteld kunnen worden. De door Dis Natura aangeboden producten voldoen aan de geldende wettelijke normen en kunnen online worden verkocht.

​4. Prijs

De prijzen van onze producten zijn in euro's aangegeven, inclusief alle belastingen, maar exclusief leverings- en verpakkingskosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten te wijzigen. De prijs die van toepassing is op de bestelling is echter de prijs die voor de klant toegankelijk is op de website op het moment van de bekrachtiging van zijn bestelling.

Alle bestellingen zijn in euro’s betaalbaar.
 

5. Bestelling
 

-  Identificatie

De klant die een bestelling wil plaatsen, moet een online formulier invullen waarin hij onder andere zijn volledige naam, emailadres en leveringsadres vermeldt.

In het geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid van levering aan de ontvanger.
 

-  Bevestiging van de bestelling door de klant

Na de identificatie geeft de klant, door op de knop Betalen/Bestellen te klikken, blijk van zijn kennis en aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, volledig en zonder voorbehoud.

Na betaling wordt de bestelling geregistreerd en wordt een bestellingsnummer op het scherm en per email aan de klant gecommuniceerd.
 

-  Bevestiging van de bestelling

De verkoper behoudt zich het recht voor om een al door de klant bevestigde bestelling te weigeren, bijvoorbeeld in het geval van onvoldoende voorraad of onvolledige informatie van de klant.
 

6. Beschikbaarheid

De producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien de producten niet op voorraad zijn en niet binnen een redelijke termijn kunnen worden geleverd, zal de verkoper de klant hiervan per email op de hoogte stellen. De klant kan dan kiezen om zijn oorspronkelijke bestelling te behouden door de verlenging van de leveringstermijn te aanvaarden, of om deze bestelling te annuleren zonder boete voor de klant of de verkoper. Bij gebrek aan een antwoord van de klant binnen 14 kalenderdagen, zal de verkoper ervan uitgaan dat de klant de bestelling annuleert.
 

7. Levering

- Algemeen

Producten die op de website van Dis Natura verkocht worden, worden enkel geleverd in de landen die op de website aangegeven worden. Ze worden geleverd op het adres dat op het bestelformulier is vermeld. De op het artikelblad aangegeven tijdperken zijn indicatief en komen overeen met de verwerkingstijd plus de leveringstijd. De voorgestelde leveringstijden zijn niet gegarandeerd. De termijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een leveringsvertraging die aan het postkantoor te wijten is. Bij betaling per bankoverschrijving zal de bestelling pas na ontvangst van het bedrag verwerkt worden. De termijnen die in dit geval van toepassing zijn, zijn dan ook de termijnen die gelden op de dag van ontvangst van de betaling. Ze kunnen dus worden gewijzigd ten opzichte van de termijnen die worden vermeld op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. Als u besluit om uw bestelling na betaling te annuleren en uw bestelling is al verzonden, gaat de verkoper pas over tot terugbetaling van het product als het volledig is ontvangen. Het wordt sterk aangeraden om het product in de originele staat te retourneren (de retourzending is voor rekening van de klant).

- Risico-overdracht

Alle risico's van verlies en schade van de betrokken goederen zijn voor rekening van de verkoper tot aan de ontvangst van de bestelling door de koper.
 

- Leveringsproblemen

Is er sprake van schade op een geleverde product (bv. beschadigde verpakking, reeds geopend...)? Meld het binnen 2 dagen na ontvangst van het product per email (info@dis-natura.com) of via het contactformulier aan de verkoper. Naar keuze van de klant zal de verkoper naar een terugbetaling of een omruiling overgaan.
 

- Retourzending

Is de klant niet aanwezig op het moment van de levering en haalt hij zijn pakket niet binnen 15 dagen bij het postkantoor af, wordt het pakket aan de verkoper geretourneerd. In dit geval zal de verkoper het pakket pas aan de klant terugsturen wanneer het in ontvangst is genomen (of door het postkantoor wordt terugbetaald in geval van verlies). De verzendkosten van deze tweede verzending zullen aan de klant in rekening worden gebracht, zelfs als blijkt dat het postkantoor geen afleveringsbericht heeft achtergelaten.

8. Verzendingskosten
 

Al onze producten mogen alleen in België geleverd worden. De verzendingskosten worden aan de klant in rekening gebracht en worden berekend op basis van het bestelde product. Leveringen zijn gratis voor bestellingen boven  €1000 (incl. BTW).

9. Betaling

De betaling voor producten die bij Dis-Natura worden gekocht, gebeurt alleen met de aangeboden betaalmiddelen.

Het betalingsverkeer wordt beheerd door de betalingsdienstaanbieder.

 

10. Herroeping
 

De klant heeft een herroepingsrecht waarmee hij binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van zijn bestelling aan de verkoper kan meedelen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden.

Gedurende deze periode kan de klant de geplaatste bestelling beoordelen en evalueren. Indien de klant hier niet tevreden mee is, zal hij zijn wens om zijn herroepingsrecht uit te oefenen kenbaar maken door het herroepingsformulier in te vullen (aan te vragen via het contactformulier op de website) en dit per email te sturen naar info@dis-natura.com. Indien het herroepingsrecht binnen de termijn wordt uitgevoerd, zal de verkoper toestemming geven voor het terugsturen van de producten. De retourkosten worden aan de klant in rekening gebracht, behalve wanneer de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelde producten.

Enkel artikelen die zich in de originele, onbeschadigde verpakking bevinden en vergezeld zijn van alle accessoires en gebruiksaanwijzingen, alsmede de factuur of het aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen. Zodra het artikel door ons is ontvangen en de staat van het artikel is gecontroleerd, wordt het geld teruggestort op de bankrekening die de klant tijdens het aankoopproces heeft opgegeven. 

In ieder geval wordt het volgende niet teruggenomen:

- gebruikte, vuile, beschadigde of onvolledige artikelen;

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel van de verpakking) is geopend.

De verkoper zal de aankoopprijs terugbetalen door middel van een bankoverschrijving op de rekening van de klant. Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de koopprijs niet terug te betalen.

11. Garantie

De producten, die geen verbruiksgoederen zijn, en die op de website van Dis Natura werden gekocht, genieten van een garantietermijn van minimum één jaar.  Wenst u de garantietermijn van een van uw producten te weten, kunt u ons per email contacteren. Elke garantieaanvraag moet bij de verkoper worden ingediend, hetzij per email (info@dis-natura.com), hetzij door het invullen van het online beschikbare contactformulier. 

12. Toepasselijke recht en geschillen

​​​

De elektronisch opgeslagen gegevens kunnen worden gebruikt om het bestaan aan te tonen van communicatie, bestellingen en betalingen die tussen de klant en de verkoper hebben plaatsgevonden.

In geval van een geschil zal de klant eerst de verkoper informeren om een minnelijke schikking te treffen. Indien geen oplossing kan worden gevonden, zijn alleen de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing op contracten die op de website van Dis Natura worden gesloten.