Herroepings- en terugbetalingsvoorwaarden

De klant heeft een herroepingsrecht waarmee hij binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van zijn bestelling aan de verkoper kan meedelen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden.

Gedurende deze periode kan de klant de geplaatste bestelling beoordelen en evalueren. Indien de klant hier niet tevreden mee is, zal hij zijn wens om zijn herroepingsrecht uit te oefenen kenbaar maken door het herroepingsformulier in te vullen (aan te vragen via het contactformulier op de website) en dit per email te sturen naar info@dis-natura.com. Indien het herroepingsrecht binnen de termijn wordt uitgevoerd, zal de verkoper toestemming geven voor het terugsturen van de producten. De retourkosten worden aan de klant in rekening gebracht, behalve wanneer de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelde producten.

Enkel artikelen die zich in de originele, onbeschadigde verpakking bevinden en vergezeld zijn van alle accessoires en gebruiksaanwijzingen, alsmede de factuur of het aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen. Zodra het artikel door ons is ontvangen en de staat van het artikel is gecontroleerd, wordt het geld teruggestort op de bankrekening die de klant tijdens het aankoopproces heeft opgegeven. De terugbetaling vindt plaats binnen 30 kalenderdagen.

In ieder geval wordt het volgende niet teruggenomen:

- gebruikte, vuile, beschadigde of onvolledige artikelen;

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel van de verpakking) is geopend.

De verkoper zal de aankoopprijs terugbetalen door middel van een bankoverschrijving op de rekening van de klant. Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de koopprijs niet terug te betalen.